आज का पंचांग 8 जून 2023

1 min read
panchang

panchang

Spread the love

पंचांग- 8 जून 2023

विक्रम संवत – 2080, अनला
शक सम्वत – 1945, शोभकृत
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – ज्येष्ठ

तिथि
कृष्ण पक्ष पंचमी- जून 07 09:51 PM- जून 08 06:59 PM
कृष्ण पक्ष षष्ठी- जून 08 06:59 PM- जून 09 04:21 PM

नक्षत्र
श्रवण – जून 07 09:02 PM- जून 08 06:59 PM
धनिष्ठा – जून 08 06:59 PM- जून 09 05:09 PM

योग
इन्द्र – जून 07 10:23 PM- जून 08 06:59 PM

अशुभ काल

यम गण्ड – 5:26 AM- 7:10 AM
कुलिक – 8:53 AM- 10:36 AM
दुर्मुहूर्त – 10:02 AM- 10:57 AM, 03:32 PM- 04:27 PM
वर्ज्यम् – 10:40 PM

INPUT – BUERO REPORT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *