आज का पंचांग 5 जून 2023

1 min read
panchang

panchang

Spread the love

पंचांग- 5 जून 2023

विक्रम संवत – 2080, अनला
शक सम्वत – 1945, शोभकृत
पूर्णिमांत – आषाढ़
अमांत – ज्येष्ठ

तिथि
कृष्ण पक्ष प्रतिपदा- जून 04 09:11 AM– जून05 06:39 AM
कृष्ण पक्ष द्वितीया [ क्षय तिथि ]  – जून05 06:39 AM- जून06 03:49 AM
कृष्ण पक्ष तृतीया

नक्षत्र
मूल – जून05 03:23 AM- जून 06 01:23 AM
पूर्वाषाढ़ा – जून06 01:23 AM- जून 06 11:13 PM

योग
साध्य – जून04 11:58 AM- जून05 08:48 AM
शुभ – जून05 08:48 AM- जून06 05:25 AM
शुक्ल – जून06 05:25 AM- जून07 01:54 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय – 5:27 AM
सूर्यास्त – 7:11 PM
चन्द्रोदय – जून05 8:55 PM
चन्द्रास्त – जून06 7:06 AM

अशुभ काल
राहू – 7:10 AM- 8:53 AM
यम गण्ड – 10:36 AM- 12:19 PM
कुलिक – 2:02 PM- 3:45 PM
दुर्मुहूर्त – 12:46 PM- 01:41 PM, 03:31 PM- 04:26 PM
वर्ज्यम् – 10:07 AM- 11:34 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त – 11:51 AM- 12:46 PM
अमृत काल – 07:35 PM- 09:03 PM
ब्रह्म मुहूर्त – 03:51 AM- 04:39 AM

INPUT – BUERO REPORT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *